Η εκπαιδευτική μέθοδος ACTIVUM βασίζεται στην πρότυπη οργανωτική, ενεργητική (Activum) και εκπαιδευτική δομή λειτουργίας του φροντιστηρίου και παρέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους μαθητές, όπως:

  • Τμήματα αυστηρά ολιγομελή & ομοιογενή,
  • Διδακτική ώρα προσομοιωμένη στις συνθήκες του ιδιαίτερου μαθήματος,
  • Προσωπική επίβλεψη-στενή επαφή με τον μαθητή και στοχοποίηση των επιδιώξεων του,
  • Συνεχής έλεγχος, επικοινωνία και συνεργασία του υπευθύνου σπουδών με διδάσκοντες, μαθητές & γονείς (Επίτευξη Στόχου),
  • Ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, με την χρήση των μοναδικών έγκυρων και σταθμισμένων στην Ελληνική πραγματικότητα τεστ και την καθοδήγηση έμπειρων ειδικών επιστημόνων
  • Ετήσιος προγραμματισμός λειτουργίας του Φροντιστηρίου, που περιλαμβάνει όλες τις Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές, Αθλητικές αλλά και Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι κύκλοι διαγωνισμάτων, που διεξάγονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM. Ειδικότερα ο κύκλος διαγωνισμάτων προσομοίωσης πραγματοποιείται με κοινά θέματα για όλα τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM σε Πανελλαδικό επίπεδο
  • Επιλεγμένο και επιστημονικά ώριμο Προσωπικό, το οποίο συνεχώς αξιολογείται από το σύστημα Ποιότητας του Ομίλου.
  • Χρήση νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό)
  • Παρoxή ευρύτερης παιδείας στους μαθητές των φροντιστηρίων ACTIVUM με συμμετοχή σε Πολιτιστικές, Αθλητικές & Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

https://vdecret.com/fertilization/tests/svadebnyj-halat-otrazhenie-materinstva-v-utrennem-naryade/