ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Μέριμνα μας η «στοχευμένη» παιδεία που θα βοηθήσει τον μαθητή να ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, ώστε να βελτιώσει την σχολική επίδοσή του
 • Ολιγομελή και ομοιόμορφα ως προς τη δυναμικότητα τμήματα         (τμήματα έως 6 μαθητές)
 • 45λεπτη διδακτική ώρα.
 • Ψηφιακοί πίνακες σε κάθε αίθουσα για την εξάλειψη της χρονοβόρας αντιγραφής από τον πίνακα.
 • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ και ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

  • Η παιδαγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται και καθίσταται αποτελεσματική μόνο όταν επιτυγχάνεται η αγαστή συνεργασία των γονέων με τους φορείς εκπαίδευσης
  • Το τρίπτυχο γονείςμαθητέςπαιδαγωγοί εγγυάται επιτυχή αποτελέσματα στις εξετάσεις.
  • Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων – 3 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Ενισχυτική διδασκαλία είτε εξατομικευμένη είτε ομαδική με παροχή επιπλέον ασκήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε μαθητή χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Ειδική προετοιμασία σε προχωρημένους μαθητές που διακρίνονται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, ρητορικού λόγου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

 • Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού από τους αποκλειστικούς συνεργάτες μας στην Ευκαρπία, την εταιρεία EMPLOY.
 • Έγκριτο εξατομικευμένο test επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς συνεργάτες, τα αποτελέσματα του οποίου αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες του κάθε υποψηφίου.
 • Αναλυτική ενημέρωση ως προς τις ομάδες προσανατολισμού και την επιλογή επιστημονικού πεδίου, τις ειδικές κατηγορίες και τις μετεγγραφές.

Υπεύθυνη συμβουλευτική για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων – 4 κύκλοι ανά εκπαιδευτικό έτος.

Πολυσύνθετα κριτήρια αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψιν όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και βαθμολόγησης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έγκυρα και επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά συγγράμματα από τους καλύτερους καθηγητές της πόλης

Επιλεγμένες ασκήσεις επιπέδου πανελλαδικών.