Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, παρέχει προγράμματα σπουδών για μαθητές
• όλων των τάξεων του Γυμνασίου,
• όλων των τάξεων του Γενικού Ενιαίου (ΓΕΛ),
• καθώς και όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ),
εξασφαλίζοντας σε μαθητές κάθε δυναμικότητας τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους.

Α΄ Λυκείου

                  Μαθήματα  Ώρες
               ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
            ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
                      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
                       ΦΥΣΙΚΗ 2
                       ΧΗΜΕΙΑ 2
                 Σύνολο 11

Β’ Λυκείου ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
Σύνολο 13

Β’ Λυκείου ΘΕΤΙΚΗ

Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
Σύνολο 13

Β’ Λυκείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
A.O.Θ 1
Α.Ε.Π.Π 1
Σύνολο 9

Γ’ Λυκείου ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

                  Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
                      Σύνολο 14

Γ’ Λυκείου ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

                  Μαθήματα  Ώρες
            ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
                      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
                       ΦΥΣΙΚΗ 4
                       ΧΗΜΕΙΑ 3
                      Σύνολο 16

Γ’ Λυκείου ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

                  Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
Σύνολο 13

Γ’ Λυκείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
A.O.Θ 2
Α.Ε.Π.Π 2
Σύνολο 13