Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ACTIVUM στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, παρέχει προγράμματα σπουδών για μαθητές
• όλων των τάξεων του Γυμνασίου,
• όλων των τάξεων του Γενικού Ενιαίου (ΓΕΛ),
• καθώς και όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ),
εξασφαλίζοντας σε μαθητές κάθε δυναμικότητας τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους.

Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ

                  Μαθήματα  Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2
                      Σύνολο 9