Στο Φροντιστήριο ACTIVUM Ευκαρπίας πιστεύουμε πως η επιτυχία των μαθητών μας ξεκινά από τη δική μας συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας , την επιμόρφωση των καθηγητών μας καθώς και την χρήση τεχνολογικών βοηθημάτων σε όλους τους τομείς που διενεργούν στην τριμερή συνεργασία μαθητή , γονέα και εκπαιδευτικού ,όπως είναι για παράδειγμα η άμεση επικοινωνία , που μειώνει τον χρόνο αντίδρασης σε τυχόν δυσλειτουργίες ή η χρήση της εικόνας και του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισάγουμε από τη σχολική χρονιά που ξεκινά , ένα σύστημα διαχείρισης των μαθητών μέσω του οποίου ο γονέας γνωρίζει άμεσα τα αποτελέσματα του μαθητή καθώς και τις αξιολογήσεις του σε κάθε μάθημα ενώ ο μαθητής παρακολουθεί ψηφιακά, τις εκδόσεις μας , σύντομα επεξηγηματικά βίντεο , ενδεικτικά στην ύλη του καθώς και ειδοποιήσεις από τη διεύθυνση και τους καθηγητές του.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί σταδιακά ένα ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο θεμάτων στο οποίο θα ανατρέχει ο μαθητής για να βρει βοήθεια και παραδείγματα όταν διαβάζει στο σπίτι αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ώρα διαβάσματος και φυσικά την αποτελεσματικότητα του στο γνωστικό αντικείμενο. Δευτερευόντως να υπάρχει συνολική εικόνα της εξέλιξης του μαθητή με στατιστικά από την εγγραφή του στο ACTIVUM μέχρι την εγγραφή του σε πανεπιστημιακή σχολή.

Κάντε την εγγραφή σας στο φροντιστήριο μας , συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τους κωδικούς που θα επιλέξετε και ξεκινάμε…